Algemene Verordening Gegevensbescherming 25 mei 2018

05 mei 2018

Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe wet omtrent de AVG van kracht. Het vervangt de nu geldende wet bescherming persoonsgegevens. Het basisprincipe is het noodzakelijke doel te bereiken op een manier die de minste inbreuk maakt op de privacy. Deze wet is in tegenstelling tot de nu bestaande wet bescherming persoonsgegevens geldend binnen de hele EU.

Persoonsgegevens zijn er in alle soorten en maten. Van naam, adres en leeftijd tot bijzondere persoonsgegevens zoals een pasfoto en het burgerservice nummer. Het bedrijf die om deze gegevens vraagt kan daar diverse gronden voor hebben. Dit kan zijn door wettelijke verplichtingen.  het behoort tot de kerntaken van het bedrijf of heeft toestemming van de verstrekker.

Iedereen die met persoonsgegevens te maken heeft, heeft zijn of haar rechtten en plichten binnen de nieuwe AVG wetgeving. Gegevens verstrekkers mogen onder andere nadat ze hun gegevens aan bijvoorbeeld een uitzendbureau hebben gegeven, de gegevens inzien, laten corrigeren of zelfs verwijderen. Gegevens ontvangers dienen onder andere vast te leggen voor welk doel ze de gegevens willen gebruiken, hoe lang ze ze willen bewaren en wie er toegang heeft tot de gegevens. Indien een bedrijf hier niet aan kan voldoen kunnen hier boetes aan vast hangen opgelegd door de autoriteit persoonsgegevens.

Er zijn diverse bronnen voor meer informatie omtrent deze nieuwe wetgeving en hoe deze van impact is op uw privacy.