Nieuws

Nieuwe Website

29 mei 2018

Welkom op onze nieuwe website. Na 2 jaar Zuidkracht waren we toe aan een nieuwe website waar u nu het resultaat van kunt bekijken. We hopen dat u net zo enthousiast bent als wij en u snel uw weg kunt vinden om…

Lees meer

Algemene Verordening Gegevensbescherming 25 mei 2018

05 mei 2018

Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe wet omtrent de AVG van kracht. Het vervangt de nu geldende wet bescherming persoonsgegevens. Het basisprincipe is het noodzakelijke doel te bereiken op een manier die de minste inbreuk maakt op…

Lees meer

Succesvolle kennissessie

22 april 2018

Succesvolle Kennissessie   In samenwerking met Kwint, Croonen en Gilissen, Croonen en Gilissen back-office en Strategie en Co hebben we op 10 april jongstleden een kennissessie georganiseerd bij ons op kantoor. Dit met als doel om aanwezigen te informeren over…

Lees meer